Εμφάνιση # 
ΣτΕ (Ολομέλεια) 252/2008 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Π.Δ. 84/2001. Ακύρωση διατάξεων.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ ΑΠ (Ποιν.) 477/2010 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας αξιωματικών σε βάρος στρατεύσιμου. Θάνατος οφειλόμενος σε τελικό καρδιοαναπνευστικό collapses (κατάπτωση), λόγω μυοκαρδιοπάθειας που προηγήθηκε από συγγενή στένωση της αορτής, σε
ΣτΕ 129/2009 Προμήθειες νοσοκομείων. Αίτηση ακύρωσης κατά απόρριψης προσφυγής κατά απόφασης Δ.Σ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣτΕ 18/2010 Κοινωνική ασφάλιση. Οφειλή ασφαλιστικής εταιρείας στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) από εργοδοτικές εισφορές κλάδου σύνταξης για γιατρούς που είχε απασχολήσει.
ΣτΕ 1064/2008 Διαγωνισμός προμήθειας νοσοκομείων. Αίτηση ακύρωσης τεκμαιρομένης σιωπηρής απόρριψης προσφυγής κατά απόφασης Δ.Σ.
ΑΔΕΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣτΕ (Αναστ.) 888/2010 Λειτουργία αξονικού τομογράφου. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας αξονικού τομογράφου και προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ακτινοβολιών κατηγορίας Χ-2 για την εγκατάσταση αξονικού τομογράφου.
ΑΠ 21/2007 Συμβασιούχοι γιατροί ΙΚΑ. Σχέσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
ΣτΕ (Ολομ.) 1191/2009 Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν ιδρυθεί με διαθήκη ή πράξη δωρεάς. Αίτηση αναίρεσης απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για διορισμό μελών Δ.Σ.
ΑΔΕΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣτΕ (Αναστ.) 888/2010 Λειτουργία αξονικού τομογράφου. Χορήγηση άδειας σκοπιμότητας αξονικού τομογράφου και προέγκριση κατασκευής εργαστηρίου ακτινοβολιών κατηγορίας Χ-2 για την εγκατάσταση αξονικού τομογράφου.
ΣτΕ (Ολομ.) 223/2009 Νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. Αίτηση ακύρωσης απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για διορισμό μελών Δ.Σ.
ΣτΕ (Ασφ.) 90/2010 Δημόσιες συμβάσεις. Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσίας φύλαξης χώρων νοσοκομείου.
ΣτΕ 1210/2008 Ευθύνη Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. Αποζημίωση υπαλλήλου για ηθική βλάβη.
ΣτΕ (Ασφ.) 24/2010 Προμήθειες νοσοκομείων. Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού χειρουργείων.
ΣτΕ 826/2008 Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι. Νοσοκομεία και επιλογή ιατρικού προσωπικού. Πρόσληψη προσωπικού σε Ν.Π.Ι.Δ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣτΕ (Ασφ.) 16/2010 Προμήθειες νοσοκομείων. Δημόσιος ανοικτός επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων βιοχημικού-διαβητολογικού τμήματος με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.
ΑΠ 56/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αντιδικία ιατρών Ν.Π.Ι.Δ. νοσοκομείου για τη νόμιμη ύπαρξη ή όχι μονάδας διενέργειας μεταμόσχευσης καρδιάς σε ανήλικους ασθενείς. Προϋποθέσεις χρηματικής αποζημίωσης για ηθική βλάβη.
ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣτΕ 341/2010 Ίδρυση οικοτροφείου στο Νομό Αττικής για την αποασυλοποίηση ψυχικά ασθενών σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ -ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006.
ΣτΕ 926/2009 Ιατρική αμέλεια. Κατάληξη βρέφους μετά την έξοδό του από νοσοκομείο, χωρίς προηγούμενη διαπίστωση παθολογικής αιτίας από ειδικευόμενο στη γενική χειρουργική γιατρό.
Ν. 3918/2011 ΦΕΚ Α’ 31/02.03.2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΚΕΦΑ
ΣτΕ 727/2009 Ιατρική αμέλεια. Ρήξη οισοφάγου άνω του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρος από εσφαλμένο χειρισμό γαστροσκοπίου εφημερεύοντος γαστρεντερολόγου.
ΠΠρΑθ 189/2010 αδικοπραξία από βλάβη του σώματος ή της υγείας. αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση. Ευθύνη προστήσαντος.
ΣτΕ 820/2009 Προμήθειες νοσοκομείων. Αίτηση ακύρωσης απόφασης περί προμήθειας αγγειογράφου και καρδιολογικής υπερηχητικής μονάδας διάγνωσης.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΠρΑγρ 58/2010 ευθύνη δημόσιου νοσοκομείου από πράξεις και παραλείψεις οργάνων του. Θάνατος οφειλόμενος σε τοξική μυοκαρδίτιδα.
ΣτΕ 487/2009 Προμήθειες νοσοκομείων. Διαγωνισμός για την προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑΤΡΩΝ-Ε.Σ.Υ. ΣτΕ 1572/2010 πειθαρχικά παραπτώματα ιατρών ΕΣΥ. δωροληψία και αμοιβή για χορήγηση γνωμάτευσης.

Google Ads