Ευδοκίμηση αγωγών και μηνύσεων σε δίκες ιατρικής ευθύνης. Η σημασία της αναμενόμενης επιπλοκής στις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις και η ανυπαρξία της ως νομικής έννοιας. Νομικές και ιατρικές παράμετροι

Ευδοκίμηση αγωγών και μηνύσεων σε δίκες ιατρικής ευθύνης. Η σημασία της αναμενόμενης επιπλοκής στις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις και η ανυπαρξία της ως νομικής έννοιας. Νομικές και ιατρικές παράμετροι

Βιβλίο: Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Φεβρουάριος 2009 Σελ.: 100

Χάρης Τ. Πολίτης Κατά την τελευταία δεκαετία, φαίνεται να αυξάνει δραματικά ο αριθμός αγωγών και μηνύσεων εναντίον των γιατρών για ιατρική αμέλεια, καθώς και της ευδοκίμησης αυτών από τα δικαστήρια. Επιδικάζονται υπέρογκες αποζημιώσεις, αντίστοιχα δε και οι ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις είναι βαρύτατες για τους γιατρούς. Από τα κύρια αίτια, οι διαφορετικές δομές σκέψης ιατρικής και νομικής επιστήμης, ιδίως δε η ανυπαρξία της έννοιας της επιπλοκής, η οποία μπορεί να μη στοιχειοθετεί υπαιτιότητα, δόλο ή αμέλεια, με αποτέλεσμα να απόλλυνται υπερασπιστικές γραμμές. Μεταξύ άλλων αιτίων, η έλλειψη επικοινωνίας του γιατρού με τους φυσικούς υπερασπιστές του, η σχετικότητα της ιατρικής πράξης, δικονομικές ενέργειες των γιατρών χωρίς βοήθεια συνηγόρων, η απαξίωση του ιατρικού επαγγέλματος, η κοινωνική πίεση...

Google Ads