Μετά την επέλευση της βλάβης. Βασικές αρχές για την άμυνα του γιατρού σε ποινικές, αστικές και πειθαρχικές δίκες ιατρικής αμέλειας

Μετά την επέλευση της βλάβης. Βασικές αρχές για την άμυνα του γιατρού σε ποινικές, αστικές και πειθαρχικές δίκες ιατρικής αμέλειας

Βιβλίο: Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Μάρτιος 2009 Σελ.: 196

Χάρης Τ. Πολίτης Εξετάζονται οι αρχές που αφορούν στους τρόπους άμυνας του γιατρού μετά την επέλευση της βλάβης και μετά την άσκηση εναντίον του μήνυσης, αγωγής ή καταγγελίας για πειθαρχική δίωξη. Εξετάζονται ο περιορισμός της έκτασης της βλάβης, η εκτίμηση του μεγέθους της βλάβης, τα ιατρικά αρχεία του ασθενούς, η ενημέρωση του συνηγόρου, η ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρείας, η συμπεριφορά προς τον ασθενή και τους οικείους του, η αναζήτηση μαρτύρων, η συλλογή υλικού και βιβλιογραφίας, ισχυρισμοί, δικονομικές ενέργειες και ενέργειες ουσίας προς αποφυγή, ο χρόνος της υπεράσπισης, η δυνατότητα συμβιβασμού ή και αντεπίθεσης. Εξετάζονται, επίσης, αναλυτικά, τυπικοί ισχυρισμοί-δικονομικές ενστάσεις, ιδίως σε ποινικές και πειθαρχικές δίκες, καθώς και βασικοί ισχυρισμοί ουσίας προς αντίκρουση του...

Google Ads