Δικονομία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων (I)

Δικονομία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων (I)

Βιβλίο: Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Απρίλιος 2009 Σελ.: 292

Χάρης Τ. Πολίτης Εξετάζονται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, η λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Α.Π.Σ.Ι.) για την εξέταση πειθαρχικών παραπτωμάτων των γιατρών. Μεταξύ των άλλων, εξετάζονται η αρχή της πειθαρχικής δίωξης, η διαδικασία κρίσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Α.Π.Σ.Ι., πρακτικά αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων, αιτιολογία απόφασης, πειθαρχικές ποινές, κοινοποίηση αποφάσεων, ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων, εκτέλεση αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων και Α.Π.Σ.Ι., υποκείμενα πειθαρχικής δίωξης, πειθαρχική ευθύνη μελών Δ.Σ. Ιατρικών Συλλόγων και μελών Δ.Σ. Π.Ι.Σ., κατά τόπο αρμοδιότητα Πειθαρχικών Συμβουλίων, συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου, αίτηση εξαίρεσης μελών, παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων, σχέση πειθαρχικής,...

Google Ads