Ιπποκρατικές διδαχές και κατευθύνσεις για ιατρική ηθική και δεοντολογία και την ιατρική αμέλεια (ΙΙ)

Ιπποκρατικές διδαχές και κατευθύνσεις για ιατρική ηθική και δεοντολογία και την ιατρική αμέλεια (ΙΙ)

Βιβλίο: Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιούλιος 2009 Σελ.: 580

Χάρης Τ. Πολίτης Ο Ιπποκράτης ο Κώος υπήρξε θεμελιωτής όχι μόνο της ιατρικής επιστήμης, αλλά και της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας. Αναλύονται οι βασικές θεωρήσεις της ιπποκράτειας σκέψης, το πεπερασμένο της ιατρικής και το (μη) τυχαίο, η δυστυχία της ιατρικής επιστήμης, η σχέση της ιπποκρατικής σκέψης με το θείο, προϋποθέσεις για την άσκηση της ιατρικής τέχνης, το κοινωνικώς φαίνεσθαι, κρίσεις για τους γιατρούς της εποχής. Επίσης, η ιπποκρατική διδασκαλία για συμπεριφορά κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης, η διαγνωστική προσέγγιση, η προγνωστική διαδικασία, η θεραπευτική προσέγγιση, η ιατρική ένδειξη ως στοιχείο της lege artis συμπεριφοράς, η προσφυγή σε ειδικό γιατρό και η σύγκληση ιατρικού συμβουλίου, η απαίτηση ιατρικής αμοιβής, ανεξάρτητα από την παροχή υπηρεσιών. Αναλύεται, επίσης, η...

Google Ads