Ενδοσυμβατική σχέση γιατρού και ασθενούς. Ιατρική αμέλεια. Συρροή ενδοσυμβατικής-αδικοπρακτικής ευθύνης

Ενδοσυμβατική σχέση γιατρού και ασθενούς. Ιατρική αμέλεια. Συρροή ενδοσυμβατικής-αδικοπρακτικής ευθύνης

Βιβλίο: Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Αύγουστος 2009 Σελ.: 660

Χάρης Τ. Πολίτης Ο γιατρός είναι υπόχρεος σε παροχή υπηρεσιών lege artis προς τον ασθενή. Γιατρός και ασθενής δεν αποβλέπουν στο αποτέλεσμα μιας ιατροχειρουργικής επέμβασης. Υποχρέωση του γιατρού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τέχνης και δεοντολογίας. Η ιατρική αμέλεια μπορεί να έχει αδικοπρακτικό ή ενδοσυμβατικό χαρακτήρα. Εξετάζεται η συρροή αξιώσεων των δύο λόγων ευθύνης (Ε.Ι.Δ. 8/2009, 660-663).

Google Ads