Η ιατρική ευθύνη. Πρόβλημα ιατρικό και νομικό. Νομικές παράμετροι (ΙΙ)

Η ιατρική ευθύνη. Πρόβλημα ιατρικό και νομικό. Νομικές παράμετροι (ΙΙ)

Βιβλίο: Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Οκτώβριος 2009Σελ.: 836

Χάρης Τ. Πολίτης Η άσκηση της ιατρικής είναι συνυφασμένη με αυτό που ονομάζουμε ιατρική αμέλεια ή ιατρικό σφάλμα. Η άσκηση της χειρουργικής έρχεται δεύτερη, μετά την άσκηση της μαιευτικής ή γυναικολογίας, όσον αφορά στις αγωγές και μηνύσεις που κατατίθενται εναντίον των γιατρών. Είναι εξαιρετικά δυσχερής η αποτίμηση της ευθύνης του γιατρού. Ως αιτίες της αύξησης αγωγών και μηνύσεων κατά των γιατρών θα μπορούσαν να αναφερθούν η απώλεια της παραδοσιακής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενή, μέσα σε ένα τεχνοκρατικό σύστημα παροχής περίθαλψης, οι ανεπάρκειες του συστήματος παροχής υγείας, τις οποίες χρεώνουν οι ασθενείς στο γιατρό, ο υπερπληθωρισμός των γιατρών, με αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αλλά και η απαξίωση της θέσης του γιατρού στο κοινωνικό...

Google Ads