Άρνηση ενηλίκου και ανηλίκου ασθενούς (των εχόντων την επιμέλειά του) να δεχθούν ιατρικά ενδεδειγμένη ιατροχειρουργική επέμβαση. Η αξιολόγηση των εννόμων αγαθών της ζωής και υγείας έναντι της αυτοδιάθεσης, της αξίας και αξιοπρέπειας του ατόμου. Κατήργησε

Άρνηση ενηλίκου και ανηλίκου ασθενούς (των εχόντων την επιμέλειά του) να δεχθούν ιατρικά ενδεδειγμένη ιατροχειρουργική επέμβαση. Η αξιολόγηση των εννόμων αγαθών της ζωής και υγείας έναντι της αυτοδιάθεσης, της αξίας και αξιοπρέπειας του ατόμου. Κατήργησε

Βιβλίο: Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιανουάριος 2010Σελ.: 4

Χάρης Τ. Πολίτης Η άρνηση ενήλικου ή ανήλικου ασθενούς να δεχτεί ιατρικά ενδεδειγμένη ιατροχειρουργική επέμβαση αποτέλεσε, από έτη, αντικείμενο νομικής διχογνωμίας. Ως προς τους ενήλικους οι απόψεις της νομικής θεωρίας διίστανται και, κατά τη γνώμη μας, υπερισχύει το έννομο αγαθό της ελεύθερης βούλησης, του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, καθώς και της αξίας και αξιοπρέπειας του ατόμου, αν έχει συνείδηση των πραττομένων και των κινδύνων της άρνησής του να υποστεί επέμβαση. Κατά άλλες απόψεις, μεταξύ αυτών και σημαντικού μέρους της νομολογίας, υπερισχύει η αξιολόγηση των εννόμων αγαθών της ζωής και υγείας ως υπέρτατων αγαθών δημόσιας τάξης. Στους ανήλικους ασθενείς -το ζήτημα ανακύπτει συχνότερα σε τέκνα μαρτύρων του Ιεχωβά- υπάρχει γενική πεποίθηση ότι δεν υπάρχει δικαίωμα των γονέων προς διάθεση της ζωής...

Google Ads