Συμβολή στην έννοια της ιδιωτικής σφαίρας του απορρήτου. Έκφανση της αξίας και αξιοπρέπειας, της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου, κοινωνικό ή οικονομικό αγαθό; Τα έννομα αγαθά που προστατεύονται.

Google Ads