Χάρης Τ. Πολίτης, «Σύνδρομο «Μούσα», σύνδρομο «Γλαυκία». Ιατρική αμέλεια, ιατρική ευθύνη, αμυντική ιατρική».

Google Ads