Χάρης Τ. Πολίτης, «Διάγνωση υπόνοιας, ενημερωμένη συναίνεση και η lege artis συμπεριφορά του γιατρού».

Google Ads